Privacy

ПОЛІТИКА​​ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

КУР'ЄРІВ​​ GLOVO

 

1.​​ Контролер​​ (володілець)​​ персональних​​ даних

 

Контролером​​ (володільцем)​​ персональних​​ даних​​ кур'єрів​​ Glovo,​​ тобто​​ самозайнятих​​ фізичних​​ осіб​​ або​​ фізичних​​ осіб-підприємців,​​ які​​ самостійно,​​ власними​​ силами​​ та​​ на​​ власний​​ ризик​​ займаються​​ виконанням​​ доручень​​ користувачів​​ мобільного​​ додатку​​ Glovo​​ (надалі​​ –​​ "Додаток")​​ або​​ веб-сайту​​ www.glovoapp.com​​ (надалі​​ –​​ "Користувач"​​ або​​ Користувачі")​​ щодо​​ доставки​​ замовлень​​ (надалі​​ –​​ "Кур'єр"​​ або​​ "Кур'єри"),​​ діючи​​ при​​ цьому​​ від​​ імені​​ та​​ в інтересах​​ Користувачів,​​ 

 

Контролером​​ (володільцем)​​ персональних​​ даних​​ кур'єрів​​ Glovo,​​ може​​ бути​​ або​​ Glovoapp23,​​ S.L.​​ (Податковий​​ ідентифікаційний​​ номер​​ B-66362906)​​ іспанська​​ компанія,​​ або​​ ТОВ​​ «Гловоапп​​ Україна»​​ (Податковий​​ ідентифікаційний​​ номер​​ 42555522),​​ українська​​ компанія​​ (надалі​​ -​​ «GLOVO»)​​ залежно​​ від​​ юридичної​​ особи,​​ яка​​ фігурує​​ або​​ в​​ договорі​​ про​​ надання​​ послуг,​​ або​​ в​​ Умовах,​​ підписаних​​ або​​ прийнятих​​ Кур'єром

 

Що​​ стосується​​ Glovoapp23,​​ S.L.,​​ з​​ внутрішньою​​ службою​​ захисту​​ даних​​ компанії​​ можна​​ зв'язатися​​ за​​ допомогою​​ електронної​​ пошти​​ gdpr@glovoapp.com.

 

 • Умови​​ надання​​ Кур'єрами​​ персональних​​ даних

 

Кур'єр​​ вчиненням​​ будь-якої​​ дії,​​ спрямованої​​ на​​ укладення​​ Умов​​ або​​ договора​​ про​​ надання​​ послуг,​​ що​​ регулюють​​ доступ​​ і​​ використання​​ платформи​​ GLOVO​​ (надалі​​ –​​ "Умови")​​ (включаючи,​​ але​​ не​​ обмежуючись,​​ реєстрацією​​ в​​ особистому​​ кабінеті)​​ цим​​ надає​​ свою​​ однозначну​​ та​​ безумовну​​ згоду​​ на​​ обробку​​ будь-яких​​ його​​ персональних​​ даних,​​ включаючи,​​ але​​ не​​ обмежуючись,​​ на:

 

  • доступ,​​ збирання,​​ реєстрацію,​​ накопичення,​​ зберігання,​​ адаптування,​​ зміну,​​ поновлення,​​ використання​​ і​​ поширення​​ (розповсюдження,​​ реалізацію,​​ передачу),​​ знеособлення,​​ знищення,​​ у​​ тому​​ числі​​ з​​ використанням​​ інформаційних​​ (автоматизованих)​​ систем​​ без​​ обмежень​​ з​​ будь-якою​​ метою,​​ прямо​​ або​​ опосередковано​​ пов'язаною​​ із​​ укладенням​​ Умов;

 

  • передачу​​ (поширення),​​ у​​ тому​​ числі​​ транскордонну,​​ персональних​​ даних​​ Кур'єра​​ третім​​ особам,​​ афілійованим​​ юридичним​​ особам​​ та​​ фізичним​​ особам-підприємцям​​ GLOVO​​ відповідно​​ до​​ мети​​ їх​​ обробки,​​ банківським​​ установам,​​ фінансовим​​ установам,​​ за​​ умови​​ дотримання​​ такими​​ особами​​ вимог​​ чинного​​ законодавства​​ України​​ щодо​​ захисту​​ персональних​​ даних​​ (без​​ додаткового​​ погодження​​ та​​ повідомлення​​ Кур'єра​​ у​​ випадку​​ їх​​ передачі);

 

  • використання​​ персональних​​ даних​​ Кур'єра​​ для​​ захисту​​ GLOVO​​ своїх​​ законних​​ прав​​ та​​ інтересів,​​ зокрема,​​ але​​ не​​ виключно,​​ шляхом​​ передачі​​ даних​​ фінансовим​​ установам​​ (зокрема,​​ але​​ не​​ виключно,​​ з​​ питань​​ отриманням​​ професійної​​ допомоги​​ з​​ врегулювання​​ проблемної​​ заборгованості​​ Кур'єра​​ перед​​ GLOVO);

 

  • реалізацію​​ GLOVO​​ своїх​​ прав​​ та​​ виконання​​ обов’язків​​ за​​ іншими​​ договірними​​ відносинами​​ між​​ GLOVO​​ та​​ Кур'єром;

 

При​​ порушенні​​ Кур'єром​​ Умов​​ або​​ договору​​ про​​ надання​​ послуг​​ GLOVO​​ має​​ право​​ на​​ власний​​ розсуд​​ розпоряджатися​​ вищезазначеною​​ інформацією​​ для​​ захисту​​ своїх​​ інтересів,​​ наприклад​​ в​​ разі​​ судового​​ позову.

 

 • Дані,​​ які​​ ми​​ опрацьовуєм

 

Відомості​​ про​​ Кур'єра,​​ що​​ збираються​​ та​​ зберігаються​​ GLOVO​​ у​​ відповідності​​ до​​ Умов​​ або​​ договором​​ про​​ надання​​ послуг​​ обмежуються​​ даними,​​ необхідними​​ для​​ укладення​​ та​​ належного​​ дотримання​​ вимог​​ Умов​​ або​​ договору​​ про​​ надання​​ послуг​​ та​​ виконання​​ доручень​​ Користувачів​​ (надалі​​ –​​ "Відомості").

 

Під​​ час​​ опрацювання​​ Відомостей​​ Кур'єра​​ може​​ мати​​ місце​​ опрацювання​​ даних​​ конфіденційного​​ характеру.​​ Наприклад,​​ це​​ можуть​​ бути​​ Відомості,​​ що​​ стосуються​​ нещасних​​ випадків,​​ які​​ мали​​ місце​​ під​​ час​​ виконання​​ повноважень,​​ з​​ метою​​ повідомлення​​ про​​ нещасні​​ випадки​​ страховим​​ компаніям,​​ в​​ яких​​ у​​ GLOVO​​ може​​ бути​​ оформлено​​ страховий​​ поліс.

 

Нижче​​ наведено​​ приклади​​ інформації,​​ яку​​ Кур'єр​​ надає​​ GLOVO​​ користуючись​​ Додатком​​ або​​ веб-сайтом​​ GLOVO:

 

Відомості

Мета​​ опрацювання

Ім'я​​ та​​ прізвище

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

Реквізити​​ національного​​ або​​ закордонного​​ паспорта​​ /​​ посвідки​​ на​​ тимчасове​​ або​​ постійне​​ проживання

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром​​ –​​ виставлення​​ рахунків​​ і​​ забезпечення​​ виконання​​ правових​​ вимог

Реєстраційний​​ номер​​ облікової​​ картки​​ платника​​ податків

Управління​​ платежами​​ та​​ забезпечення​​ дотримання​​ законодавства

Зображення​​ Кур'єра

Запобігання​​ або​​ виявлення​​ шахрайства​​ та​​ інших​​ незаконних​​ дій

Голосові​​ повідомлення​​ 

(без​​ біометричних​​ даних)

​​ Кур'єра​​ 

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром​​ та​​ забезпечення​​ виконання​​ правових​​ вимог

Підпис

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

Дата​​ народження

Забезпечення​​ виконання​​ правових​​ вимог

Відомості​​ про​​ проживання

(резидент​​ /​​ нерезидент)

Забезпечення​​ виконання​​ правових​​ вимог

Інформація​​ про​​ страхування​​ від​​ нещасних​​ випадків

Управління​​ страхуванням​​ від​​ нещасних​​ випадків

Водійські​​ права

Безпека​​ дорожнього​​ руху

Відомості​​ про​​ власний​​ транспортний​​ засіб

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

Відомості​​ про​​ страхування​​ транспортного​​ засобу

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

Геолокація

Управління​​ місцезнаходженням​​ постачальника​​ послуг​​ під​​ час​​ надання​​ послуг​​ з​​ міркувань​​ безпеки​​ дорожнього​​ руху​​ та​​ з​​ метою​​ виконання​​ податкових​​ і​​ бухгалтерських​​ зобов’язань.

Особистий​​ смартфон

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

Інтернет-з’єднання

Реалізація​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром

 

 

 • Геолокація

 

Під​​ час​​ використання​​ Додатку,​​ з​​ метою​​ реалізації​​ договірних​​ відносин​​ із​​ Кур'єром​​ та,​​ відповідно,​​ здійснення​​ господарської​​ діяльності,​​ GLOVO​​ може​​ отримувати​​ від​​ Кур'єра​​ дані​​ про​​ власну​​ геолокацію​​ за​​ умови,​​ що​​ Кур'єр​​ увімкнув​​ таку​​ функцію​​ на​​ своєму​​ мобільному​​ пристрої,​​ та​​ виключно​​ протягом​​ годин,​​ коли​​ Кур'єр​​ фактично​​ надає​​ послуги​​ на​​ технологічні​​ платформі​​ Glovo,​​ власником​​ якої​​ є​​ компанія​​ Glovoapp23,​​ S.L.,​​ що​​ дозволяє​​ за​​ допомогою​​ Додатку​​ та​​ /​​ або​​ веб-сайту​​ деяким​​ місцевими​​ закладами​​ у​​ деяких​​ регіонах​​ України​​ пропонувати​​ або​​ розміщувати​​ інформацію​​ про​​ свої​​ товари​​ з​​ метою​​ подальшого​​ їх​​ продажу​​ Користувачам,​​ а​​ Користувачам​​ дає​​ можливість​​ здійснювати​​ пошук​​ відповідних​​ товарів​​ та​​ розміщення​​ замовлень​​ щодо​​ таких​​ товарів​​ (надалі​​ –​​ "Платформа").​​ Ці​​ дані​​ передаються​​ Користувачам,​​ що​​ розміщують​​ замовлення,​​ прийняті​​ Кур'єром.

 

У​​ години,​​ коли​​ Кур'єр​​ не​​ надає​​ свої​​ послуги​​ на​​ Платформі,​​ GLOVO​​ не​​ матиме​​ доступу​​ до​​ даних​​ про​​ геолокацію.​​ Відповідно,​​ ця​​ функція​​ жодним​​ чином​​ не​​ порушує​​ право​​ Кур'єра​​ на​​ недоторканість​​ приватного​​ життя.

 

GLOVO​​ використовуватиме​​ отримані​​ Відомості​​ виключно​​ для​​ реалізації​​ договірних​​ відносин​​ і​​ передачі​​ цих​​ даних​​ Користувачам,​​ замовлення​​ яких​​ Кур'єр​​ погодився​​ виконати,​​ щоб​​ такі​​ користувачі​​ могли​​ зв’язатися​​ з​​ Кур'єром​​ у​​ разі​​ виникнення​​ інцидентів​​ із​​ замовленнями.

 

Платіжні​​ дані.​​ Для​​ того,​​ щоб​​ довести,​​ що​​ Кур'єри​​ отримали​​ оплату​​ у​​ правильному​​ обсязі,​​ GLOVO​​ використовуватиме​​ дані,​​ отримані​​ за​​ допомогою​​ функції​​ геолокації,​​ для​​ обчислення​​ кілометражу,​​ який​​ підтверджуватиме​​ правильність​​ розподілу​​ коштів​​ під​​ час​​ щорічних​​ аудиторських​​ перевірок​​ незалежними​​ третіми​​ сторонами,​​ які​​ проводяться​​ з​​ метою​​ виконання​​ податкових​​ і​​ бухгалтерських​​ вимог.

 

Безпека​​ дорожнього​​ руху.​​ GLOVO​​ може​​ отримувати​​ дані​​ про​​ геолокацію​​ Кур'єра,​​ якщо​​ Кур'єр​​ ввімкнув​​ цю​​ функцію​​ безпосередньо​​ на​​ своєму​​ мобільному​​ телефоні​​ та​​ виключно​​ протягом​​ годин,​​ коли​​ Кур'єр​​ фактично​​ надає​​ послуги,​​ які​​ погодився​​ надати​​ на​​ Платформі.​​ Ці​​ дані​​ можуть​​ передаватися​​ до​​ компетентних​​ органів​​ (наприклад,​​ правоохоронних​​ органів,​​ органів​​ виконавчої​​ влади​​ чи​​ поліції).​​ У години,​​ коли​​ Кур'єр​​ не​​ надає​​ свої​​ послуги​​ на​​ Платформі,​​ GLOVO​​ не​​ матиме​​ доступу​​ до​​ даних​​ про​​ геолокацію.​​ Відповідно,​​ ця​​ функція​​ жодним​​ чином​​ не​​ порушує​​ право​​ Кур'єра​​ на​​ недоторканість​​ приватного​​ життя.

 

Боротьба​​ з​​ тероризмом.​​ GLOVO​​ може​​ отримувати​​ дані​​ про​​ геолокацію​​ Кур'єра,​​ якщо​​ Кур'єр​​ ввімкнув​​ цю​​ функцію​​ безпосередньо​​ на​​ своєму​​ мобільному​​ телефоні​​ та​​ виключно​​ протягом​​ годин,​​ коли​​ Кур'єр​​ фактично​​ надає​​ послуги,​​ які​​ погодився​​ надати​​ на​​ Платформі.​​ Ці​​ дані​​ можуть​​ передаватися​​ до​​ компетентних​​ органів​​ (наприклад,​​ правоохоронних​​ органів,​​ органів​​ виконавчої​​ влади​​ чи​​ поліції).​​ У​​ години,​​ коли​​ Кур'єр​​ не​​ надає​​ свої​​ послуги​​ на​​ Платформі,​​ GLOVO​​ не​​ матиме​​ доступу​​ до​​ даних​​ про​​ геолокацію.​​ Відповідно,​​ ця​​ функція​​ жодним​​ чином​​ не​​ порушує​​ право​​ Кур'єра​​ на​​ недоторканість​​ приватного​​ життя.

 

Відмивання​​ грошей.​​ GLOVO​​ може​​ отримувати​​ дані​​ про​​ геолокацію​​ Кур'єра,​​ якщо​​ Кур'єр​​ ввімкнув​​ цю​​ функцію​​ безпосередньо​​ на​​ своєму​​ мобільному​​ телефоні​​ та​​ виключно​​ протягом​​ годин,​​ коли​​ Кур'єр​​ фактично​​ надає​​ послуги,​​ які​​ погодився​​ надати​​ на​​ Платформі.​​ Ці​​ дані​​ можуть​​ передаватися​​ до​​ компетентних​​ органів​​ (наприклад,​​ правоохоронних​​ органів,​​ органів​​ виконавчої​​ влади​​ чи​​ поліції).​​ У​​ години,​​ коли​​ Кур'єр​​ не​​ надає​​ свої​​ послуги​​ на​​ Платформі,​​ GLOVO​​ не​​ матиме​​ доступу​​ до​​ даних​​ про​​ геолокацію.​​ Відповідно,​​ ця​​ функція​​ жодним​​ чином​​ не​​ порушує​​ право​​ Кур'єра​​ на​​ недоторканість​​ приватного​​ життя.

 

Злочини​​ проти​​ громадського​​ здоров'я.​​ GLOVO​​ може​​ отримувати​​ дані​​ про​​ геолокацію​​ Кур'єра,​​ якщо​​ Кур'єр​​ ввімкнув​​ цю​​ функцію​​ безпосередньо​​ на​​ своєму​​ мобільному​​ телефоні​​ та​​ виключно​​ протягом​​ годин,​​ коли​​ Кур'єр​​ фактично​​ надає​​ послуги,​​ які​​ погодився​​ надати​​ на​​ Платформі.​​ Ці​​ дані​​ можуть​​ передаватися​​ до​​ компетентних​​ органів​​ (наприклад,​​ правоохоронних​​ органів,​​ органів​​ виконавчої​​ влади​​ чи​​ поліції).​​ У​​ години,​​ коли​​ Кур'єр​​ не​​ надає​​ свої​​ послуги​​ на​​ Платформі,​​ GLOVO​​ не​​ матиме​​ доступу​​ до​​ даних​​ про​​ геолокацію.​​ Відповідно,​​ ця​​ функція​​ жодним​​ чином​​ не​​ порушує​​ право​​ Кур'єра​​ на​​ недоторканість​​ приватного​​ життя.

 

5.​​ Мета​​ та​​ правові​​ підстави​​ опрацювання

 

Відомості​​ опрацьовуються​​ виключно​​ з​​ метою​​ реалізації​​ договірних​​ відносин,​​ визначених​​ у​​ цьому​​ документі,​​ зокрема​​ з​​ метою:

 

 • управління​​ діяльністю​​ GLOVO,​​ забезпечення​​ Кур'єром​​ доступу​​ до​​ Платформи​​ та​​ взаємодії​​ з​​ нею​​ з​​ метою​​ надання​​ своїх​​ послуг​​ за​​ допомогою​​ Платформи;

 • організації​​ для​​ Кур'єрів​​ інформаційних​​ сесій​​ перед​​ початком​​ надання​​ останніми​​ послуг​​ для​​ роз’яснення​​ технічних​​ аспектів​​ роботи​​ Платформи;

 • надання​​ Кур'єром,​​ який​​ розмістив​​ відповідний​​ запит,​​ обладнання​​ та​​ матеріалів,​​ що​​ потрібні​​ для​​ надання​​ послуг;

 • виконання​​ зобов’язань​​ щодо​​ виплати​​ винагороди,​​ ведення​​ бухгалтерського​​ обліку,​​ а​​ також​​ податкових,​​ фінансових​​ та​​ інших​​ зобов’язань,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв’язку​​ з​​ відносинами​​ між​​ сторонами;

 • здійснення​​ статистичних​​ і​​ фінансових​​ розрахунків​​ на​​ основі​​ агрегованих​​ даних,​​ що​​ не​​ дозволяють​​ ідентифікувати​​ особу;

 • активації​​ полісу​​ страхування​​ у​​ разі,​​ якщо​​ під​​ час​​ доставки​​ замовлення​​ з​​ Кур'єром​​ трапився​​ страховий​​ випадок;​​ 

 • надсилання​​ добровільних​​ та​​ анонімних​​ анкет,​​ опитувань,​​ конкурсів​​ і​​ повідомлень,​​ що​​ можуть​​ представляти​​ інтерес​​ для​​ Кур'єра,​​ з​​ метою​​ оцінки​​ якості​​ відносин​​ і​​ з'ясування​​ думки​​ Кур'єра.

 • здійснення​​ управління​​ та​​ задоволення​​ претензій​​ користувачів​​ щодо​​ інцидентів,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв'язку​​ із​​ замовленнями,​​ доставкою​​ або​​ Кур'єрами,​​ а​​ також​​ будь-яких​​ інших​​ інцидентів,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв’язку​​ з​​ використанням​​ Платформи.

 • виявлення​​ випадків​​ шахрайства,​​ пов’язаних​​ з​​ неправомірною​​ оплатою,​​ та​​ здійснення​​ моніторингу​​ готівки,​​ якою​​ володіє​​ Кур'єр;

 • співпраці​​ з​​ органами​​ влади​​ та​​ надання​​ будь-якої​​ інформації,​​ яку​​ можуть​​ запитувати​​ такі​​ органи​​ в​​ рамках​​ проведення​​ офіційного​​ розслідування​​ (у​​ тому​​ числі​​ для​​ боротьби​​ з​​ незаконним​​ обігом​​ наркотиків,​​ тероризмом,​​ злочинами,​​ які​​ можуть​​ розслідуватися​​ без​​ скарги​​ потерпілого,​​ шахрайством,​​ відмиванням​​ грошей,​​ порушеннями​​ правил​​ дорожнього​​ руху​​ тощо).

 • протягом​​ періоду,​​ коли​​ Кур'єр​​ надає​​ послуги​​ за​​ допомогою​​ Платформи,​​ Кур'єр​​ погоджується,​​ що​​ його​​ оцінюватимуть​​ користувачі​​ та​​ заклади,​​ які​​ взаємодіють​​ із​​ Платформою​​ щодо​​ наданої​​ послуги.​​ GLOVO​​ збирає​​ ці​​ оцінки​​ з​​ метою​​ підготовки​​ метричних​​ показників​​ на​​ основі​​ оцінок,​​ наданих​​ користувачами​​ та​​ закладами,​​ які​​ взаємодіють​​ із​​ Платформою,​​ для​​ Кур'єра.

 • якщо​​ правовою​​ підставою​​ для​​ опрацювання​​ є​​ явна​​ згода​​ Кур'єра,​​ Кур'єр​​ має​​ право​​ у​​ будь-який​​ момент​​ безкоштовно​​ відкликати​​ свою​​ згоду,​​ звернувшись​​ до​​ GLOVO​​ електронною​​ поштою​​ gdpr@glovoapp.com.​​ Якщо​​ суб'єкт​​ персональних​​ даних​​ погодився​​ на​​ передачу​​ своїх​​ даних,​​ таку​​ згоду​​ може​​ бути​​ відкликано​​ в​​ будь-який​​ час​​ шляхом​​ повідомлення​​ про​​ це​​ будь-якій​​ із​​ сторін:​​ особі,​​ що​​ здійснює​​ передачу,​​ або​​ особі,​​ якій​​ здійснюється​​ передача.

 

 • Мета​​ та​​ правові​​ підстави​​ опрацювання

 

Відомості​​ опрацьовуються​​ виключно​​ з​​ метою​​ реалізації​​ договірних​​ відносин,​​ визначених​​ у​​ цьому​​ документі,​​ зокрема​​ з​​ метою:

 

 • управління​​ діяльністю​​ GLOVO,​​ забезпечення​​ Кур'єром​​ доступу​​ до​​ Платформи​​ та​​ взаємодії​​ з​​ нею​​ з​​ метою​​ надання​​ своїх​​ послуг​​ за​​ допомогою​​ Платформи;

 • організації​​ для​​ Кур'єрів​​ інформаційних​​ сесій​​ перед​​ початком​​ надання​​ останніми​​ послуг​​ для​​ роз’яснення​​ технічних​​ аспектів​​ роботи​​ Платформи;

 • надання​​ Кур'єром,​​ який​​ розмістив​​ відповідний​​ запит,​​ обладнання​​ та​​ матеріалів,​​ що​​ потрібні​​ для​​ надання​​ послуг;

 • виконання​​ зобов’язань​​ щодо​​ виплати​​ винагороди,​​ ведення​​ бухгалтерського​​ обліку,​​ а​​ також​​ податкових,​​ фінансових​​ та​​ інших​​ зобов’язань,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв’язку​​ з​​ відносинами​​ між​​ сторонами;

 • здійснення​​ статистичних​​ і​​ фінансових​​ розрахунків​​ на​​ основі​​ агрегованих​​ даних,​​ що​​ не​​ дозволяють​​ ідентифікувати​​ особу;

 • активації​​ полісу​​ страхування​​ у​​ разі,​​ якщо​​ під​​ час​​ доставки​​ замовлення​​ з​​ Кур'єром​​ трапився​​ страховий​​ випадок;​​ 

 • надсилання​​ добровільних​​ та​​ анонімних​​ анкет,​​ опитувань,​​ конкурсів​​ і​​ повідомлень,​​ що​​ можуть​​ представляти​​ інтерес​​ для​​ Кур'єра,​​ з​​ метою​​ оцінки​​ якості​​ відносин​​ і​​ з'ясування​​ думки​​ Кур'єра.

 • здійснення​​ управління​​ та​​ задоволення​​ претензій​​ користувачів​​ щодо​​ інцидентів,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв'язку​​ із​​ замовленнями,​​ доставкою​​ або​​ Кур'єрами,​​ а​​ також​​ будь-яких​​ інших​​ інцидентів,​​ що​​ виникають​​ у​​ зв’язку​​ з​​ використанням​​ Платформи.

 • виявлення​​ випадків​​ шахрайства,​​ пов’язаних​​ з​​ неправомірною​​ оплатою,​​ та​​ здійснення​​ моніторингу​​ готівки,​​ якою​​ володіє​​ Кур'єр;

 • співпраці​​ з​​ органами​​ влади​​ та​​ надання​​ будь-якої​​ інформації,​​ яку​​ можуть​​ запитувати​​ такі​​ органи​​ в​​ рамках​​ проведення​​ офіційного​​ розслідування​​ (у​​ тому​​ числі​​ для​​ боротьби​​ з​​ незаконним​​ обігом​​ наркотиків,​​ тероризмом,​​ злочинами,​​ які​​ можуть​​ розслідуватися​​ без​​ скарги​​ потерпілого,​​ шахрайством,​​ відмиванням​​ грошей,​​ порушеннями​​ правил​​ дорожнього​​ руху​​ тощо).

 • протягом​​ періоду,​​ коли​​ Кур'єр​​ надає​​ послуги​​ за​​ допомогою​​ Платформи,​​ Кур'єр​​ погоджується,​​ що​​ його​​ оцінюватимуть​​ користувачі​​ та​​ заклади,​​ які​​ взаємодіють​​ із​​ Платформою​​ щодо​​ наданої​​ послуги.​​ GLOVO​​ збирає​​ ці​​ оцінки​​ з​​ метою​​ підготовки​​ метричних​​ показників​​ на​​ основі​​ оцінок,​​ наданих​​ користувачами​​ та​​ закладами,​​ які​​ взаємодіють​​ із​​ Платформою,​​ для​​ Кур'єра.

 • якщо​​ правовою​​ підставою​​ для​​ опрацювання​​ є​​ явна​​ згода​​ Кур'єра,​​ Кур'єр​​ має​​ право​​ у​​ будь-який​​ момент​​ безкоштовно​​ відкликати​​ свою​​ згоду,​​ зв'язавшись​​ з​​ GLOVO​​ по​​ електронній​​ пошті​​ gdpr@glovoapp.com.​​ Якщо​​ суб'єкт​​ персональних​​ даних​​ погодився​​ на​​ передачу​​ своїх​​ даних,​​ таку​​ згоду​​ може​​ бути​​ відкликано​​ в​​ будь-який​​ час​​ шляхом​​ повідомлення​​ про​​ це​​ будь-якій​​ із​​ сторін:​​ особі,​​ що​​ здійснює​​ передачу,​​ або​​ особі,​​ якій​​ здійснюється​​ передача.

 

 • Характер​​ надання​​ Відомостей

 

Відомості,​​ які​​ запитуються​​ компанією​​ GLOVO,​​ є​​ обов'язковими​​ та​​ необхідними​​ для​​ здійснення​​ діяльності.​​ Повна​​ або​​ часткова​​