Sigurnost
Imali ste nezgodu?
Zatražite osiguranje

Odgovornost prema trećim stranama

“Tokom čitavog trajanja narudžbine, osiguravajuće društvo pokriva korisnika platforme za materijalne i telesne štete nanesene trećim stranama.
U slučaju korišćenja motocikla/automobila, štete trećih strana moraju biti pokrivene obaveznim osiguranjem vozila u vlasništvu vozača.
U slučaju nanošenja bilo kakve štete trećoj strani tokom saradnje putem platforme, preporučujemo vam da tražite kontakt podatke pogođenog lica kako bi osiguravajuće društvo moglo pravilno da postupi.”

Više
Prevezena roba

Ako je narudžbina oštećena tokom transporta, a to nije posledica nemara dostavljača ili nezgode, korisnik će biti pokriven u skladu sa određenim uslovima polise za robu koju pruža osiguravajuće društvo.

Više
Lične nezgode

Za vreme trajanja narudžbine osiguravajuće društvo pokriva dostavljače za telesne povrede koje mogu pretrpeti, u skladu sa određenim pokrićem polise.

Više

Predstavljamo vam novu polisu pokrića u slučaju nezgode koju već imate na raspolaganju putem platforme.

 • Nesposobnost
 • Nadoknada u zavisnosti od vrste povrede (uganuće, prelom...) (do ograničenja)
 • Svakodnevna nadoknada počev od osmog dana u slučaju privremene nesposobnosti dijagnostikovane u medicinskom izveštaju.
 • Nadoknada medicinskih troškova (do ograničenja).
 • U slučaju hospitalizacije preko 7 dana i novčana pomoć za premeštanje rođaka (prisustvo pratioca).
 • Naknada za siročad u slučaju smrti saradnika.
 • Troškovi sahrane u slučaju nezgode (do ograničenja).

Ovo su neke pretpostavke koje polisa isključuje:

 • Nezgode koje su se dogodile pre stupanja polise na snagu.
 • Svaka nezgoda ili povreda koje je osiguranik namerno izazvao.
 • Infarkt mikarda.
 • Svaka nezgoda koja se desi van sati saradnje sa platformom.

Imajte u vidu da vas osiguranje pokriva u slučaju nezgode dok koristite platformu. U tom slučaju, morate da popunite sledeći obrazac da biste to prijavili osiguravajućem društvu i, kada je gotovo, oni će vas kontaktirati da biste nastavili sa sledećim koracima. U skladu sa gore navedenim, imajte u vidu da morate da dostavite medicinsku dokumentaciju koja podržava zahtev u slučaju povrede ili nesposobnosti.

Zatražite osiguranje