Obračun vremena čekanja

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Rešavanje problema
  4. Obračun vremena čekanja

Kako se obračunava vreme čekanja?

„Vreme čekanja“ je vreme koje provedete na mestu preuzimanja čekajući narudžbinu.

 Vreme počinje kada ste na 100 metara od mesta preuzimanja. Zbog toga se prvih 5 minuta ne računaju.

 

[SLIKA MAPE pokazuje bicikl koji ulazi u radijus]

 

Na primer: ako u rezimeu narudžbine stoji vreme čekanja u objektu 7 minuta, biće vam plaćeno 2 minuta (7 minuta minus prvih 5 minuta koji se ne računaju).

  

Kako da prijavim ako je vreme čekanja pogrešno obračunato?

Ako mislite da je sistem napravio grešku, možete zatražiti da se on proveri slanjem mejla na glovers@glovoapp.com pod naslovom „Minuti“. Navedite kôd narudžbine, a ako želite da podnesete zahtev za više narudžbina, pošaljite mejl za svaku narudžbinu posebno.