Obračun kilometara

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Rešavanje problema
  4. Obračun kilometara

Kako se obračunavaju kilometri?

Broj kilometara koji ste prešli za određenu narudžbinu automatski se izračunava pomoću Google mapa. Ukupna razdaljina se izračunava sabiranjem sledećih ruta:

  1. Najkraći put između mesta u kome ste primili narudžbinu i mesta preuzimanja.
  2. Najkraći put između mesta preuzimanja i mesta dostave.

Međutim, to ne znači da uvek treba da pratite rutu koju predlažu Google mape. Ako znate kraću ili bržu rutu, možete ići njome.

 

Kako mogu da prijavim ako su kilometri pogrešno obračunati?

Ako mislite da je sistem napravio grešku, možete zatražiti da se on proveri slanjem mejla na glovers@glovoapp.com sa naslovom „KM“. Navedite kôd narudžbine, a ako želite da podnesete zahtev za više narudžbina, pošaljite mejl za svaku narudžbinu posebno.