Rešavanje problema

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Rešavanje problema

Obračun kilometara

Kako se obračunavaju kilometri? Broj kilometara koji ste prešli za određenu narudžbinu automatski se izračunava pomoću Google mapa. Ukupna razdaljina...

Obračun vremena čekanja

Kako se obračunava vreme čekanja? „Vreme čekanja“ je vreme koje provedete na mestu preuzimanja čekajući narudžbinu.  Vreme počinje kada ste...