Osnovno

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Osnovno

Preuzmite aplikaciju ‘Glover’

Za preuzimanje aplikacije ‘Glover’ za Android, kliknite na dugme ispod. Android Ako preuzimanje ne radi kako treba, aktivirajte Nepoznati izvori...

Kontakt

  Kako da kontaktirate Glovo Na raspolaganju su vam 3 kanala komunikacije sa Glovom: e-mail, podrška putem četa i pomoć...

Sistem kvaliteta

Šta je sistem kvaliteta? Ako bi svi dostavljači u svakom trenutku imali pristup svim terminima, odjednom bi se prijavilo previše...

Vrste narudžbina

Klijenti mogu zatražiti tri vrste narudžbina: narudžbinu partnera, bilo šta ili kurirske usluge. Narudžbina partnera Ovo su objekti sa kojima...