Obračuni i isplate

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Obračuni i isplate

Isplate

Fakture Koliko često će mi biti isplaćena zarada? Zarađujete novac za svaku izvršenu narudžbinu. Svaki period isplate traje dve nedelje...

Zagarantovana zarada

Zagarantovana zarada je dopunski iznos zarade u trenucima kada nema dovoljno porudžbina. Računa se na sledeći način: dodatak garancije =...

Aktuelni bonusi

Nedeljni bonusi za najbolje dostavljače: 1. mesto – 3000 dinara 2. mesto – 2000 dinara 3. mesto – 2000 dinara...