Obračuni i isplate

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Obračuni i isplate

Isplate

Fakture Koliko često će mi biti isplaćena zarada? <<kalendar sa 2 istaknute nedelje>>   Zarađujete novac za svaku izvršenu narudžbinu....