Najčešća mesta preuzimanja

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Informacije o vašem gradu
  4. Najčešća mesta preuzimanja

Veličina kružića proporcionalno prikazuje broj porudžbina sa prikazanih lokacija preuzimanja. Koristite ovu mapu kako biste se približili mestima gde ćete minimizirati radno vreme bez porudžbina.