Glovo osiguranje

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Bezbednost
  4. Glovo osiguranje

U Glovo-u shvatamo sigurnost svih naših korisnika veoma ozbiljno – klijente, partnere i kurire. U ovom članku preciziramo sve pokrivenosti koje osiguravajuće društvo nudi svim korisnicima GLOVO aplikacije kako bi vam pružili najbolje korisničko iskustvo.

Bez obzira da li ste kurir koji je nažalost imao nezgodu, partner koji je imao incident sa porudžbinom ili kupac koji je imao problem na mestu isporuke, pogledajte sledeće pokriće osiguranja koje opisuje šta će se primenjivati u slučaju incidenta.

Nakon toga, molimo vas da popunite odgovarajući obrazac kako biste prijavili incident osiguravajućoj kompaniji i pokrenuli postupak za pokriće.

Kada koristite platformu Glovo, vaša odgovornost prema trećim licima pokrivena je Glovo-ovom polisom osiguranja. Obuhvata svaki incident koji se dogodi tokom isporuke porudžbine, u skladu sa posebnim uslovima svake polise. Pokrivenost će pružiti lokalne osiguravajuće kompanije na sledeći način:

  • Ova polisa ne pokriva štetu na predmetima u vašem vlasništvu poput mobilnog telefona, bicikla, skutera, automobila ili motocikla.
  • Ako ste povređeni u nezgodi koju pokriva polisa i ne možete da radite, imate pravo na novčanu naknade  od osmog dana nesposobnosti za rad. Morate imati potvrdu lekara o sprečenosti za rad.
  • Saradnička agencija u kojoj ste zaposleni će vam pomoci oko prikljupanja dokumentacije, zato je neophodno da im prijavite nezgodu čim se dogodi.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi sa tim, molimo vas da ispunite obrazac.