Sistem kvaliteta

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Osnovno
  4. Sistem kvaliteta

Šta je sistem kvaliteta?

Ako bi svi dostavljači u svakom trenutku imali pristup svim terminima, odjednom bi se prijavilo previše dostavljača, što znači da biste imali na raspolaganju manje narudžbina.

Da bi se to izbeglo i da biste sigurno dobili dovoljno narudžbina kada ste na mreži, pristup terminima je ograničen na određeni broj dostavljača. Svaki dostavljač dobija Ocenu kvaliteta, koja određuje koji dostavljači imaju prioritet prilikom rezervisanja termina. Što je vaša ocena kvaliteta veća, pre ćete imati pristup terminima.

Kako se izračunava ocena kvaliteta?

Ocena je broj od 1 do 100 i stupa na snagu kada dostavite 50 narudžbina. To znači da ako ste novi dostavljač, nećete imati ocenu kvaliteta dok ne obavite 50 narudžbina. Dok dostavljate narudžbine, vaša ocena kvaliteta će biti izračunata, ali neće stupiti na snagu. To znači da ćete imati pristup terminima u isto vreme kada i prosečni dostavljač u vašem gradu. Kada dostignete 50 narudžbina, vaša ocena kvaliteta će stupiti na snagu. Moći ćete da vidite ocenu na svom profilu u aplikaciji i imaćete pristup terminima u skladu sa ocenom kvaliteta.

Vaša ocena kvaliteta se ažurira svakog jutra, na osnovu informacija od partnera, klijenata i platforme. Ocena kvaliteta sastoji se od ocena koje su vam dali klijenti, vašeg učinka, ocena partnera, špic termina i dužine staža saradnje sa Glovom. Neki od ovih parametara vrede više od drugih.

Ocena klijenata

Klijenti mogu da ocene svoje iskustvo nakon svake narudžbine. Samo niske ocene zbog lošeg transporta proizvoda ili lošeg ponašanja dostavljača mogu umanjiti Ocenu kvaliteta.

Dostavljači koji su ljubazni prema klijentima dobijaju bolje ocene (i više bakšiša!)

Dužina staža saradnje sa Glovom

Ova ocena se odnosi na to u kolikoj ste meri veteran kada se uporedite sa ostalim dostavljačima u vašem gradu i povećava se sa brojem izvršenih narudžbina. Obuhvata dva broja:

  1. Broj narudžbina koje ste obavili (ovaj broj se nikada ne smanjuje)
  2. Prosečan broj narudžbina koje je obavio svaki dostavljač veteran u vašem gradu (ovaj broj varira od grada do grada)

Ocena partnera

Partneri mogu ocenjivati dostavljače nakon svake narudžbine. Loše ocene smanjuju vašu ocenu partnera. Dostavljači koji su prijatni i ljubazni prema partnerima dobijaju bolje ocene.

Špic termini

Špic termine određuju partneri na osnovu toga kada očekuju da će dobiti najviše narudžbina. Dostavljanje narudžbina tokom ovih termina povećava vašu ocenu kvaliteta.

Ako 7 dana ili više ne obavite nijednu narudžbinu, aplikacija će prepoznati da pravite pauzu, tako da će vaša ocena za špic termine biti zamrznuta i neće se smanjiti.

Efikasnost

Vaša ocena efikasnosti se povećava kada obavite narudžbine u terminima koje ste izabrali. Ako je režim automatske potvrde uključen, pomaže vam sa ovim i povećava vaš učinak.