Bezpieczeństwo
Czy przydarzył Ci się jakiś wypadek?
Skorzystaj z ubezpieczenia

Odpowiedzialność wobec osób trzecich

"W czasie trwania zamówienia firma ubezpieczeniowa oferuje użytkownikowi platformy ochronę z tytułu podejmowanej aktywności w zakresie szkód na osobie i mieniu, które zostały poniesione przez osoby trzecie.
Szkody poniesione w wypadkach związanych z jazdą motocyklem lub samochodem pokrywane są z obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu kierowcy.
W razie spowodowania jakiekolwiek szkody w trakcie współpracy z platformą należy poprosić osobę poszkodowaną o dane do kontaktu. Dzięki temu firma ubezpieczeniowa będzie mogła odpowiednio zareagować."

Więcej
Przewożone towary

Jeśli zamówienie zostanie uszkodzone w transporcie, a do uszkodzenia nie doszło w wyniku wypadku ani zaniedbania kuriera, użytkownik może liczyć na odszkodowanie na podstawie określonych zasad ubezpieczenia towarów, które oferuje firma ubezpieczeniowa.

Więcej
Nieszczęśliwe wypadki

W czasie realizacji zamówienia firma ubezpieczeniowa oferuje kurierowi ochronę w zakresie uszkodzeń ciała zgodnie z warunkami stosownej polisy.

Więcej

Przedstawiamy zakres nowej polisy NNW, z której możesz już korzystać za pośrednictwem platformy.

 • Niezdolność do pracy
 • Odszkodowanie w zależności od rodzaju uszkodzenia ciała (zwichnięcie, złamanie itp.) (obowiązuje limit)
 • Dzienne świadczenie wypłacane od ósmego dnia – w razie czasowej niezdolności do pracy stwierdzonej w dokumentacji medycznej.
 • Zwrot wydatków na cele medyczne (obowiązuje limit).
 • W razie hospitalizacji trwającej ponad 7 dni, wsparcie finansowe dla członka rodziny (osoby towarzyszącej).
 • W razie śmierci współpracownika, świadczenie z tytułu osierocenia.
 • Koszty pogrzebu w razie poniesienia śmierci w wypadku (obowiązuje limit).

Polisa ubezpieczeniowa nie chroni w przypadku następujących okoliczności:

 • Wypadki mające miejsce przed rozpoczęciem obowiązywania polisy
 • Wypadki lub samouszkodzenia, do których doszło w wyniku celowego działania osoby ubezpieczonej.
 • Zawał mięśnia sercowego.
 • Wypadki mające miejsce poza godzinami współpracy z platformą.

Pamiętaj, że ubezpieczenie zapewnia Ci ochronę w razie wypadku podczas korzystania z platformy. Jeżeli przydarzy Ci się jakiś wypadek, wypełnij następujący formularz, aby przesłać zgłoszenie do firmy ubezpieczeniowej. Po wypełnieniu formularza firma ubezpieczeniowa skontaktuje się z Tobą w celu podjęcia dalszych kroków. Zgodnie z powyższymi informacjami pamiętaj, że do wniosku o świadczenie z tytułu uszkodzenia ciała lub niezdolności do pracy należy dołączyć dokumentację medyczną.

Skorzystaj z ubezpieczenia