System punktowania doskonałości

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Podstawy
  4. System punktowania doskonałości

Co to jest system punktowania doskonałości?

Gdyby wszyscy kurierzy cały czas mieli dostęp do wszystkich bloków czasowych, liczba jednocześnie połączonych kurierów byłaby zbyt duża, przez co dla każdego z nich byłoby dostępnych mniej zamówień.

Aby tego uniknąć, a jednocześnie zapewnić Ci wystarczającą liczbę zamówień, gdy połączysz się z platformą, dostęp do bloków czasowych jest ograniczony do pewnej liczby kurierów. Każdy kurier ma pewną punktację za doskonałość, która określa priorytet poszczególnych kurierów podczas rezerwowania bloków czasowych. Im wyższą masz punktację za doskonałość, tym wcześniej uzyskujesz dostęp do bloków.

Jak obliczana jest punktacja za doskonałość?

Punktacja jest liczbą z zakresu od 1 do 100 i zaczyna obowiązywać, gdy dostarczysz 50 zamówień. Oznacza to, że w przypadku nowych kurierów punktacja za doskonałość pojawia się dopiero po zrealizowaniu 50 zamówień. Gdy jako nowy kurier dostarczasz zamówienia, Twoja punktacja za doskonałość jest obliczana, ale na nic nie wpływa. Dlatego możliwość rezerwowania bloków czasowych otrzymujesz w tym samym czasie co przeciętni kurierzy w Twoim mieście. Gdy osiągniesz pułap 50 zamówień, Twoja punktacja za doskonałość zacznie obowiązywać. Będzie ona dostępna na stronie profilu w aplikacji, a Ty będziesz uzyskiwać dostęp do bloków czasowych stosownie do swojego poziomu doskonałości.

 

Twoja punktacja za doskonałość jest aktualizowana co rano na podstawie informacji pochodzących od partnerów i klientów oraz z platformy. Platforma punktowania doskonałości obejmuje oceny klientów, efektywność, oceny Partnerów, wybrane przez Partnera bloki w godzinach szczytu oraz czas współpracy z Glovo. Niektóre z tych parametrów są ważniejsze od innych. Opis każdego parametru i jego wagę znajdziesz na poniższej ilustracji.

Ocena klientów

Klienci mogą ocenić swoje wrażenia po każdym zamówieniu. Punktację za doskonałość mogą obniżyć wyłącznie słabe oceny spowodowane niewłaściwym przewożeniem produktu lub złym zachowaniem kuriera.

 

Kurierzy uprzejmi w stosunku do klientów otrzymują więcej ocen pozytywnych (i więcej napiwków!).

 

Czas współpracy z Glovo

Ta punktacja wskazuje stopień Twojego doświadczenia na tle pozostałych kurierów w Twoim mieście i wzrasta wraz z realizacją kolejnych zamówień. Jest ona ilorazem dwóch wartości:

  1. Liczby zrealizowanych przez Ciebie zamówień (ta liczba nigdy się nie zmniejsza)
  2. Średniej liczby zamówień zrealizowanych przez najbardziej doświadczonych kurierów w Twoim mieście (ta liczba może się różnić w zależności od miasta)

 

Ocena partnerów

Partnerzy mogą oceniać kurierów po każdym zamówieniu. Słabe oceny obniżają ogólną ocenę Partnerów. Uprzejmi kurierzy, którzy z szacunkiem odnoszą się do Partnerów, otrzymują lepsze oceny.

 

Bloki czasowe w godzinach szczytu

Bloki czasowe w godzinach szczytu są wybierane przez Partnerów zgodnie z tym, kiedy spodziewają się oni największej liczby zamówień. Realizowanie zleceń podczas tych bloków podwyższa punktację za doskonałość.

 

Jeśli przez co najmniej 7 dni nie zrealizujesz żadnego zamówienia, aplikacja przyjmie, że robisz sobie przerwę, i zamrozi Twoją punktację za bloki czasowe w godzinach szczytu, dzięki czemu wartość ta nie spadnie.

 

Efektywność

Punktacja za efektywność wzrasta, jeśli współpracujesz podczas wybranych bloków czasowych. Pomaga w tym włączenie trybu automatycznego akceptowania.