Jak czytać rozliczenie?

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Płatności i faktury
  4. Jak czytać rozliczenie?

Opłata za zamówienia –  wartość jaką kurier zarobił w danym okresie rozliczeniowym za zamówienia

Stawka gwarantowana –  różnica pomiędzy stawką gwarantowaną w Twoim mieście a opłatą za zamówienia dla każdej godziny

Bonus – zgodny z jego warunkami w Twoim mieście (UWAGA! bonus za program poleceń jest automatycznie doliczany do opłaty za zamówienie)

Zaliczka w gotówce – suma codziennych zaliczek na poczet wynagrodzenia

Wypłata w gotówce –  gotówka zarobiona 2/3 dni po danym okresie rozliczeniowym, ktorą trzeba dodać do minionego okresu rozliczeniowego

Różnica na karcie Bankable – różnice spowodowane płatnością w złej walucie (EUR,GBP), reszty z wypłat z bankomatu, płatność kartą za zamówienie u naszych Partnerów, płatność kartą za zamówienia, gdzie metodą płatności była gotówka itd

Opłata za materiał –  koszt wyposażenia Glovo

Napiwki –  suma napiwków od klientów

Opłata za platformę – koszt korzystania z aplikacji Glover (może różnić się w zależności od Partnera)

Inne wyrównania – bonusy lub inne korekty systemowe/ techniczne, oraz obciążenia/ dodatki wynikające z indywidualnych przypadków

Kwota do zapłaty- Twoje wynagrodzenie (bez uwzględnienia podatków i opłaty dla Partnera)

*Drogi Kurierze, pamiętaj, że każdorazowo Partner flotowy odejmuje od Twojego wynagrodzenia:podatki zgodnie z rodzajem podpisanej przez Ciebie umowy, opłatę za podpięcie i/lub rozliczenie

*W razie niezgodności z rozliczeniem w aplikacji skontaktuj się najpierw ze swoim Partnerem flotowym

*W razie dalszych pytań zapraszamy do mailowego kontaktu na Glovers@glovoapp.com