Istota stawki gwarantowanej

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Płatności i faktury
  4. Istota stawki gwarantowanej

Jest to minimalna kwota, jaką na pewno otrzymasz za godzinę pracy, jeśli spełnisz określone poniżej warunki. Pełni ona rolę wynagrodzenia za Twój czas, w którym oczekujesz na nowe zamówienia.

Wyjaśnimy jej działanie na konkretnych przykładach.

Załóżmy, że gwarancja wynosi 20zł/godzinę i w ciągu zarezerwowanej godziny nie zrealizujesz żadnego zamówienia, to i tak otrzymasz 20zł gwarancji.

Jeśli zrealizujesz zamówienie za 15 zł, wtedy otrzymasz 5 zł gwarancji.

Jeśli zrealizujesz zamówienie za 30zł, nie otrzymujesz nic w ramach stawki gwarantowanej ale zarabiasz 30 zł.

Podstawowe warunki przyznania gwarancji to:

  • Zameldowanie się w aplikacji przed rozpoczęciem pracy
  • Włączona AA (automatyczna akceptacja zleceń)
  • Reagowanie na prośby pozycjonowania przez dział wsparcia (np udanie się do centrum miasta, gdzie jest więcej zamówień)
  • Bateria w telefonie naładowana na minimum 20%
  • Realizowanie przydzielonych zleceń