Faktury

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Podstawy
  4. Faktury

Jak często otrzymuję zarobione pieniądze?

Zarobki są naliczane za każde zrealizowane zamówienie. Cykl płatności ma długość dwóch tygodni. Rozpoczyna się w poniedziałek o godzinie 00:00 i kończy po dwóch tygodniach w niedzielę o godzinie 23:59. Wszystkie zamówienia zrealizowane w ciągu tych dwóch tygodni są sumowane i otrzymujesz za nie zapłatę.

Jak otrzymam zapłatę?

Przelewem bankowym na podane przez Ciebie konto. Faktury są generowane, a pieniądze przelewane na początku każdego cyklu fakturowania. Po zleceniu przelewu może upłynąć kilka dni, zanim pieniądze dotrą na Twoje konto — zależy to od banku.

Faktura obejmuje 3 sekcje: informacje, łączną wypracowaną sumę i łączną kwotę korekt:

  • Jeśli chcesz zmienić informacje osobowe zawarte w pierwszej sekcji, zachęcamy do kontaktu z obsługą.
  • Łączna wypracowana suma to suma zrealizowanych usług, czyli łączna kwota zarobiona przez dostarczenie przyjętych zamówień i dzięki promocjom dodatkowym.
  • Łączna kwota korekt uwzględnia gotówkę wypłaconą z salda gotówkowego oraz koszty administracyjne, takie jak wypożyczenie materiałów, depozyty, wcześniejsze faktury o wartości ujemnej lub opłaty za nieprawidłowe użycie karty. Łączna kwota korekt może być dodatnia (na Twoją korzyść, czyli zostanie doliczona do Twoich zarobków) lub ujemna (na korzyść Glovo, czyli zostanie odjęta od Twoich zarobków).

 

Łączna kwota do otrzymania to kwota, która zostanie wypłacona na Twoje konto bankowe.

 

Jakie odchylenia mogą się pojawić na fakturze?

  • Korekty z tytułu nieprawidłowego użycia karty. Oto najczęstsze przyczyny tej sytuacji:

Użyłeś(aś) karty w obiekcie nieodpowiednim dla realizowanego zamówienia. Mogła to być restauracja, z którą Glovo już współpracuje i kurier nie musi w niej płacić, lub sklep, w którym nie musiałeś(aś) zapłacić za produkt, a tylko go odebrać, co wskazał klient składający zamówienie.

Wypłaciłeś(aś) gotówkę z bankomatu, aby zapłacić za produkt, i zatrzymałeś(aś) resztę.

Utraciłeś(aś) zamówienie po dokonaniu płatności kartą w miejscu odbioru. Może się tak zdarzyć w przypadku zmiany przydziału zamówienia, błędu połączenia lub wystąpienia siły wyższej.

  • Korekty z tytułu wypłacenia gotówki z salda gotówkowego. Jak zapewne wiesz, saldem gotówkowym są płatności otrzymane od klientów, które zatrzymujesz, aby móc płacić w sklepach, restauracjach itp. Co pewien czas możesz z tego salda wypłacić sobie pieniądze jako swego rodzaju zaliczkę. Wszystkie takie wypłaty są sumowane i odliczane od kwoty faktury, ponieważ stanowią otrzymaną już przez Ciebie zapłatę.
  • Korekty administracyjne z tytułu materiałów lub wcześniejszych faktur o wartości ujemnej. Przykładowo: korekty z tytułu depozytów za materiały.