Jakie ubezpieczenie można uzyskać za pośrednictwem aplikacji?

Jakie ubezpieczenie można uzyskać za pośrednictwem aplikacji?

Glovo APP dla wszystkich użytkowników - partnerów, użytkowników i kurierów - oferuje różne rodzaje ubezpieczenia, jak opisano poniżej:

 • Odpowiedzialność cywilna i szkody osób trzecich: w trakcie zamówienia firma ubezpieczeniowa obejmuje wszystkich użytkowników platformy w odniesieniu do ich działalności, szkód materialnych i szkód osób trzecich, zawsze, gdy zaangażowany jest rower. W przypadku motocykla / samochodu szkody osób trzecich są objęte obowiązkowym ubezpieczeniem pojazdu należącym do kierowcy. W przypadku wyrządzenia szkody osobie trzeciej podczas współpracy z platformą zalecamy, aby zapytać się o dane osoby poszkodowanej, aby ubezpieczenie mogło natychmiast podjąć działania.
 
 • Transport towarów: jeżeli zamówienie zostanie uszkodzone podczas transportu przez kuriera lub jeśli dojdzie do wypadku, użytkownik końcowy zostanie objęty ubezpieczeniem zgodnie z warunkami polisy dot. transportu, którą oferuje towarzystwo ubezpieczeniowe.
 • Wypadki osobiste: podczas całego czasu zamówienia firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty kurierów od szkód osobowych, które mogą ponieść zgodnie z obowiązującą polisą.
Jakiego rodzaju wypadki osobiste są objęte nowym ubezpieczeniem?
 • Do 6.000 € odszkodowania za złamanie, zwichnięcie i skręcenie kości z powodu wypadku.
 • Dzienne odszkodowanie w wysokości 40 € w przypadku zwolnienia lekarskiego.
 • Zwrot do 5.000 € za koszty leczenia.
 • W przypadku hospitalizacji pomoc pieniężna aby pomóc osobie w rodzinie przebywać z osobą poszkodowaną (obecność trzeciej osoby).
 • W przypadku śmierci współpracownika oraz w przypadku osierocenia ich dzieci, także wsparcie stypendialne.
 • Poważne inwalidztwo przez przypadek.
Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
 • Wypadki przed datą wejścia w życie polisy.
 • Wszelkie wypadki, które zostały celowo spowodowane przez Ubezpieczonego, samobójstwo lub zranienie własne.
 • Zawał mięśnia sercowego.
 • Wypadki spowodowane zabiegami, które nie zostały przepisane przez lekarza.
Jak aktywować ubezpieczenie?

Pamiętaj, że ubezpieczenie pokrywa wyłącznie wypadki, które miały miejsce podczas wykonywania zlecenia. Aby uzyskać pomoc musisz poinformować firmę ubezpieczeniową wypełniając formularz, po jego wysłaniu ubezpieczyciel skontaktuje się z Tobą odnośnie następnych kroków. Niezbędne będzie przedstawienie dokumentacji medycznej dotyczącej urazu lub niepełnosprawności nabytej podczas wypadku.

Wypełnij formularz