Obračun i potraživanje za vrijeme čekanja

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Isplate i računi
  4. Obračun i potraživanje za vrijeme čekanja

Kako se izračunava vrijeme čekanja?

„Vrijeme čekanja‟ je vrijeme koje potrošiš na mjestu preuzimanja, čekajući narudžbu. Brojanje vremena počinje kada si na udaljenosti od 100 metara od mjesta preuzimanja. Zbog toga, prvih 5 minuta se ne broje.

Na primjer: Ako u sažetku narudžbe postoji vrijeme čekanja od 7 minuta u objektu, bit će ti plaćene 2 minute (7 minuta minus prvih 5 minuta koje se ne računaju).

Kako mogu potraživati ako je vrijeme čekanja pogrešno izračunato?

Ako misliš da je sustav pogriješio, možeš zatražiti provjeru slanjem emaila na glovers@glovoapp.com s predmetom „Minute‟. Molimo, navedi kôd narudžbe, a ako želiš podnijeti zahtjev za provjeru više od jedne narudžbe, za svaku narudžbu pošalji zasebni email..