Obračun i potraživanje za kilometre

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. Isplate i računi
  4. Obračun i potraživanje za kilometre

Kako se izračunavaju kilometri?

Google karte automatski izračunavaju broj kilometara koje si napravio za određenu narudžbu. Ukupna udaljenost izračunava se zbrajanjem sljedećih ruta:

  1. Najkraći put između točke na kojoj ste zapravo preuzeli narudžbu i zadane točke preuzimanja.
  2. Najkraći put između zadane točke preuzimanja i točke isporuke.

 

Kako mogu potraživati ako su kilometri pogrešno izračunati?

Ako misliš da je sustav pogriješio, možeš zatražiti provjeru slanjem emaila na glovers@glovoapp.com s predmetom „KM‟. Molimo, navedi kôd narudžbe, a ako želiš podnijeti zahtjev za više od jedne narudžbe, za svaku narudžbu pošalji zasebni email.