გლოვერის აპლიკაციის გადმოწერა

    გლოვერის აპლიკაციის გადმოსაწერად გამოიყენეთ ქვემოთ მოცემული ბმულები. თუ ბმული არ მუშაობს, გადააკოპირეთ მისამართი ვებ ბრაუზერში.   ანდროიდისთვის:  http://glovoapp.com/courier-android * თუ აპლიკაცია არ მუშაობს, გადადით security settings და მონიშნეთ allow unknown Sources (უცნობი წყაროების) დაშვება iOS-ისთვის (Apple - iPhone) http://glovoapp.com/courier-ios
  1. გახსენით აპლიკაცია
  2. თუ გაჩნდება შეტყობინება “Unknown Developer”, დააჭირეთ გაუქმებას.
  3. გადადით settings → General → Device Management → Glovoapp23 SL.
  4. დააჭირეთ trust Glovoapp23 SL-ის ნდობა
  5. კიდევ ერთხელ დააჭირეთ trust.