დაზღვევა

ავტო საგზაო შემთხვევის დროს, შებრძანდით მითითებულ ლინკზე და შეავსეთ აპლიკაცია. მოგვიანებით სადაზღვევოდან დაგიკავშირდებიან.

 

https://glovoapp1.typeform.com/to/E29Yh1