პროცედურები გლოვერებისთვის

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. პროცედურები გლოვერებისთვის

გადაბმები

გლოვერს შეუძლია 24 საათში მხოლოდ 2 გადაბმა განახორციელოს კვირაში 14 ჯერ, რომლის გაკეთებაც თვითონ შეუძლია აპლიკაციიდან, წითელი ღილაკის გამოყენებით, შეკვეთის...

გაუქმებული შეკვეთები

გაუქმებული შეკვეთა კურიერმა უნდა ამოიტანოს ოფისში. იმავე დღეს, ან მეორე დღის 15:00 სთ-მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთის ღირებულებას იხდის კურიერი. (გაიზრდება...

პარტნიორ ობიექტებში ქეშით გადახდა

ყოველთვის აუცილებელია იმ პარტნიორ ობიექტებში სადაც მითითებულია ქეშით გადახდა, გადავიხადოთ ნაღდი ფულით და ავტვირთოთ ფისკალური ჩეკი. თუ დაფიქსირდა შემთხვევა როდესაც...

მომხმარებლის მიერ არასწორი მისამართის მითითება

არის შეკვეთები როდესაც მომხმარებელი არასწორად უთითებს მისამართს. ასეთ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი მისამართი არის აქტიური ზონის ფარგლებში, შეკვეთა მაინც შესრულდება. გლოვო...

კურიერის მიერ თანხის შეტანა Glovo-ს ანგარიშზე

კურიერი როდესაც მიიღებს სმს შეტობინებას თანხის შეტანასთან დაკავშირებით, ვალდებულია თანხა შეიტანოს კომპანიის ანგარიშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ანგარიში იბლოკება და ვეღარ...

საათების ჩახსნა

1 კვირის განმავლობაში გლოვერს შეუძლია მხოლოდ  30 საათის ჩახსნა,  ვისაც ექნება 31 ან უფრო მეტი საათი ჩახსნილი 1 კვირის განმავლობაში,...