პროცედურები გლოვერებისთვის

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. პროცედურები გლოვერებისთვის

გადაბმები

გადაბმების პროცედურა  გადაბმისას გლოვერებს საათები აღარ ჩაეხსნებათ, ამის ნაცვლად იქნება დღიური და კვირეული გადაბმების რაოდენობა, რომლის გადანაწილებას თავადვე შეძლებენ: გლოვერებს...

გაუქმებული შეკვეთები

თბილისი გაუქმებული შეკვეთა კურიერმა უნდა მიიტანოს გლოვოს ოფისში. იმავე დღეს, ან მეორე დღის 15:00 სთ-მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთის ღირებულებას იხდის...

პარტნიორ ობიექტებში ქეშით გადახდა

ყოველთვის აუცილებელია იმ პარტნიორ ობიექტებში სადაც მითითებულია ქეშით გადახდა, გადავიხადოთ ნაღდი ფულით და ავტვირთოთ ფისკალური ჩეკი. თუ დაფიქსირდა შემთხვევა როდესაც...

მომხმარებლის მიერ არასწორი მისამართის მითითება

არის შეკვეთები როდესაც მომხმარებელი არასწორად უთითებს მისამართს. ასეთ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი მისამართი არის აქტიური ზონის ფარგლებში, შეკვეთა მაინც შესრულდება. გლოვო...

კურიერის მიერ თანხის შეტანა Glovo-ს ანგარიშზე

კურიერი როდესაც მიიღებს სმს შეტობინებას თანხის შეტანასთან დაკავშირებით, ვალდებულია თანხა შეიტანოს კომპანიის ანგარიშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ანგარიში იბლოკება და ვეღარ...