რეპორტები

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. ანგარიში და ინვოისები
  4. რეპორტები

ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამომუშავებულ თანხებზე გექნებათ აპლიკაციაში. ხოლო 2 კვირაში ერთხელ მოგივათ e-mail, სადაც დაწვრილებით იქნება გადმოცემული თქვენი საკომისიოს ყველა შემადგენელი ნაწილი.

 

საწყისი ქეშ ბალანსი – პერიოდის დასაწყისში პროგრამაში არსებული ქეშ ბალანსი

შესწორებები – ბონუსი, აღჭურვილობა, პლატფორმა, წინა გადახდების ზედმეტად აღებული თანხა, ბანკაბელის სხვაობა.

მიმდინარე შემოსავლები – მიმდინარე პერიოდში ჯამური გლოვერის შემოსავალი

მიმდინარე ქეშ ბალანსი – მიმდინარე პერიოდში პროგრამაში არსებული ქეშ ბალანსი

 

ორ კვირიანი შეჯამების რეპორტები

 

 

 

 

 

 

 

 

დღეების მიხედვით შეჯამება

 

 

 

 

 

 

 

 

შეკვეთების დეტალური რეპორტი

 

 

 

 

 

 

 

 

გამომუშავებული თანხის რეპორტი