შეკვეთის ტიპები

მომხმარებლებს სამი ტიპის შეკვეთის მოთხოვნა შეუძლიათ: პარტნიორი, რაც გსურთ, ან კურიერი (კორპორატიული მომხმარებლებისთვის).

შეკვეთა პარტნიორისგან

Glovo ამ დაწესებულებებთან უკვე თანამშრომლობს.

რაც გსურთ

მომხმარებელი წერს რა უნდა და სურვილის შემთხვევაში დაწესებულების მისამართს უთითებს. პროდუქტს დაწესებულებას უკვეთავთ და იხდით ჩვეულებრივი კლიენტივით, შემდეგ კი შეკვეთა კლიენტთან მიგაქვთ.

კურიერი

მომხარებელს ამანათის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გაგზავნა სურს. თქვენ მისი მხოლოდ აღება და მიტანა გევალებათ. (მხოლოდ კორპორატიული მომხარებლებისთვის).