ბონუსის ტიპები

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. შეკვეთის ტიპები და ბონუსები
  4. ბონუსის ტიპები

ბონუსი განსაკუთრებულ შემთხვევებში მოქმედებს (მაგალითად ძლიერი წვიმისას) და 130% პროცენტს შეადგენს. შესაბამისად, ასეთ დროს შეკვეთაზე 30%-ით მეტის გამომუშავებაა შესაძლებელი.

 

ასევე არის ბონუსები ჩართული დღის სხვადასხვა მონაკვეთში, რაც საშუალებას აძლევს კურიერს უფრო მეტი თანხა გამოიმუშავოს.

                          

                         მაგ:

                          1 შეკვეთის საკომისიო = 4 ლარი

                          120% ბონუსით = 4 ლარი x 1.2=4.80 ლარი

                           თუ 1 საათში კურიერი 1.3 შეკვეთას ტოვებს

                           შესაბამისად: 1 საათში გამომუშავებული თანხა   

                                                                                    გამოვა 6.20 ლარი

 

ბონუსი შესაძლოა იყოს 5%; 10%; 15%; 20%; 25%

იმისთვის რომ თქვენი შესრულებული შეკვეთა ამ ტარიფით დაითვალოს, მიღების დრო ბონუსის მოქმედების დროს უნდა ემთხვეოდეს.