სხვა პრობლემები მიტანისას

მომხმარებელი დაიბნა და “რაც გსურთ” “კურიერის” ღილაკით შეუკვეთა.

დაუკავშირდით მხარდაჭერის გუნდს შეკვეთის ტიპის შესაცვლელად.

მომხმარებელი დაიბნა და “რაც გსურთ” ღილაკით რაღაცის გაგზავნა მოითხოვა.

დაუკავშირდით მხარდაჭერის გუნდს შეკვეთის ტიპის შესაცვლელად.

მომხმარებელი დამიკავშირდა და სხვა ობიექტიდან დამატებითი პროდუქტის წამოღება მთხოვა.

თავაზიანად აუხსენით, რომ ასეთ დროს ახალი შეკვეთაა საჭირო.

მომხმარებელს შეკვეთის გაუქმება სურს

თავაზიანად აუხსენით, რომ ამისთვის აპლიკაციის საშუალებით მხარდაჭერის გუნდს უნდა დაუკავშირდეს.

მომხმარებელს მისამართის შეცვლა სურს

დაუკავშირდით მხარდაჭერის გუნდს ჩეთის საშუალებით და სთხოვეთ მისამართის შეცვლა.

ავარიაში მოვყევი

თუ შეგიძლიათ დაუკავშირდით მხარდაჭერის გუნდს ჩეთის საშუალებით რათა შეკვეთა სხვას გადასცენ ან გააუქმონ.