რეპორტები

ყველა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია გამომუშავებულ თანხებზე გექნებათ აპლიკაციაში. ხოლო 2 კვირაში ერთხელ მოგივათ e-mail, სადაც დაწვრილებით იქნება გადმოცემული თქვენი საკომისიოს ყველა შემადგენელი ნაწილი.

საწყისი ქეშ ბალანსი – პერიოდის დასაწყისში პროგრამაში არსებული ქეშ ბალანსი

შესწორებები – ბონუსი, აღჭურვილობა, პლატფორმა, წინა გადახდების ზედმეტად აღებული თანხა, ბანკაბელის სხვაობა.

მიმდინარე შემოსავლები – მიმდინარე პერიოდში ჯამური გლოვერის შემოსავალი

მიმდინარე ქეშ ბალანსი – მიმდინარე პერიოდში პროგრამაში არსებული ქეშ ბალანსი