პარტნიორ ობიექტებში ქეშით გადახდა

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. პროცედურები გლოვერებისთვის
  4. პარტნიორ ობიექტებში ქეშით გადახდა

ყოველთვის აუცილებელია იმ პარტნიორ ობიექტებში სადაც მითითებულია ქეშით გადახდა, გადავიხადოთ ნაღდი ფულით და ავტვირთოთ ფისკალური ჩეკი. თუ დაფიქსირდა შემთხვევა როდესაც კურიერს არ აქვს გადახდილი ნაღდი ფული, მოხდება შეკვეთის სრული ღირებულების დაფარვა კურიერის მიერ და კომპანია დაიტოვებს უფლებას მოახდინოს მკაცრი რეაგირება.