მომხმარებლის მიერ არასწორი მისამართის მითითება

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. პროცედურები გლოვერებისთვის
  4. მომხმარებლის მიერ არასწორი მისამართის მითითება

არის შეკვეთები როდესაც მომხმარებელი არასწორად უთითებს მისამართს. ასეთ შემთხვევაში, თუ შეცვლილი მისამართი არის აქტიური ზონის ფარგლებში, შეკვეთა მაინც შესრულდება. გლოვო სრულად აუნაზღაურებს კურიერს დამატებით განვლილ მანძილს გამომუშავებული თანხის ჩარიცხვის დღეს.