კურიერის მიერ თანხის შეტანა Glovo-ს ანგარიშზე

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. პროცედურები გლოვერებისთვის
  4. კურიერის მიერ თანხის შეტანა Glovo-ს ანგარიშზე

კურიერი როდესაც მიიღებს სმს შეტობინებას თანხის შეტანასთან დაკავშირებით, ვალდებულია თანხა შეიტანოს კომპანიის ანგარიშზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში მისი ანგარიში იბლოკება და ვეღარ გააგრძელებს მუშაობას. ანგარიშზე თანხა უნდა იყოს შეტანილი სმს-ის მიღებიდან მაქსიმუმ 3 სთ-ში. ყურადღებით წაიკითხეთ SMS და შეიტანეთ თანხა მითითებული ინსტრუქციის მიხედვით.