პრობლემები მიტანის ადგილას

მომხმარებელი არ არის ადგილზე

თუ მომხმარებელთან დაკავშირებას ვერ ახერხებთ, დახმარებისთვის მიწერეთ მხარდაჭერის გუნდს.

მომხმარებლის ბარათი უარყოფილია

ამის თავიდან ასაცილებლად, გირჩევთ მომხმარებლის შეკვეთა ხელმოწერის შემდეგ გადასცეთ. გახსოვდეთ: “ჯერ ხელმოწერა, შემდეგ ჩაბარება.”

თუ ბარათი უარყოფილია, გთხოვთ თავაზიანად სთხოვოთ მომხმარებელს აპლიკაციაში ახალი ბარათის დამატება. თუ მომხმარებელი ახალი ბარათის დამატებას ვერ ახერხებს, შეატყობინეთ მხარდაჭერის გუნდს ჩატის მეშვეობით.