მოცდის დროის ანაზღაურების კალკულაცია

როგორ ითვლება მოცდის დრო?

მოცდის დრო ის დროა, რომელსაც შეკვეთის აღების ადგილას მოცდაში ატარებთ. დროის ათვლა აღების წერტილიდან 100 მეტრის მანძილიდან იწყება. ამ მიზეზით, პირველი 5 წუთი არ ითვლება.

მოპედის რადიუსში შესვლის სურათი]

 

მაგალითად: თუ შეკვეთის შეჯამებაში მოცდის დროში 7 წუთი წერია, 2 წუთის თანხას მიიღებთ (7-ს გამოკლებული ის 5 წუთი, რომელიც არ ითვლება).

როგორ მოვიქცე თუ მოცდის დრო არასწორად დაითვალა?

თუ თვლით რომ სისტემამ შეცდომა დაუშვა, მოგვწერეთ და გადავამოწმებთ. მოგვწერეთ მისამართზე glovers@glovoapp.com საბჯექთით “Minutes”. გთხოვთ მიუთითოთ შეკვეთის კოდი, და თუ ერთზე მეტი შეკვეთის კილომეტრების დათვლა გსურთ, თითოეული ცალკე მეილად მოგვწერეთ.