მომხმარებელთან კომუნიკაციის ახალი გზა

როგორ დავუკავშირდეთ მომხმარებელს?
მომხმარებელთან ჩატის ფუნქცია გააქტიურდება ყველა შეკვეთაზე. ეს ფუნქცია დაინერგა გლოვერების თხოვნის საფუძველზე, რომ უზრუნველყოს მომხმარებელთან კონტაქტის მარტივი გზა და საშუალებას იძლევა:
მიიღოთ შეკვეთის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია (ფასები, რაოდენობა და ა.შ)
პირადად კითხოთ მომხმარებელს ზუსტი ადგილმდებარეობა, თუ გირთულდებათ მისამართის პოვნა.
შეატყობინოთ მომხმარებელს შესაძლო დაგვიანებისა და შეკვეთის სტატუსის შესახებ.
მიიღოთ ინფორმაცია შეკვეთის დეტალებზე უფრო სწრაფად.

შეამციროთ ადგილზე მიტანის დრო.
დაზოგოთ ფინანსები: მომხმარებლთან დარეკვის დროს ხარჯების თავიდან ასარიდებლად ( განსაკუთრებით საერთაშორისო ნომრების შემთხვევაში).