მითები სარეიტინგო ქულის შესახებ

მცდარია

 

„რაც უფრო მეტ საათს დავჯავშნი Glovo-თან, მით უფრო კარგი ქულა მექნება.“

მცდარია! შენი ხელმისაწვდომობა შენს ქულაზე არ აისახება. შენი ეფექტურობა ფასდება იმ შეკვეთების გათვალისწინებით, რომლებსაც აწვდი შენ მიერ დაჯაშვნილი საათების განმავლობაში.

 

„რაც უფრო ნაკლები დრო დამჭირდება შეკვეთის მისატანად, მით უფრო კარგი ქულა მექნება.”

მცდარია! დრო მხედველობაში არ მიიღება. პირველ რიგში უსაფრთხოება. გირჩევ, რომ დაიცვა საგზაო წესები და სიჩქარის შეზღუდვები. მაგრამ, ეცადე მაღალი მოთხოვნის საათებისას რაც შეიძლება მეტი 

 

„რას უფრო შორ მანძილს გავდივარ შეკვეთის მისატანად, მით უფრო მაღალი ქულა მექნება“.

მცდარია! არ აქვს მნიშვნელობა, რამდენ კილომეტრს გაივლი შეკვეთის მისატანად, შენი ქულა უცვლელი დარჩება. ფასდება შეკვეთის ეფექტურობა და არა მანძილი.

 

„დაჯაშვნილი საათის გაუქმება ჩემს ქულაზე აისახება“.

მცდარია! სრული უფლება გაქვს გააუქმო შენს კალენდარში არჩეული სლოტები. ხელმიუწვდომლობის გამო არ დაჯარიმდები. მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ის შეკვეთები, რომლებსაც აწვდი დაჯაშვნილი საათების დროს.

 

„გასათვალისწინებელი პარამეტრები ხშირად იცვლება“.

მცდარია! პარამეტრები ყოველთვის იგივე რჩება: ეფექტურობა, მაღალი მოთხოვნის საათების დროს მიტანილი შეკვეთები, მომხმარებლის შეფასება, პარტნიორის შეფასება და შეკვეთების რაოდენობა.

 

„თუ რუქაზე შეთავაზებულ მარშრუტს არ მივყვები, ეს ჩემს ქულაზე აისახება“

მცდარია. Google Maps-ის მიერ შეთავაზებულ მარშრუტს სარეკომენდაციო ხასიათი აქვს. გახსოვდეს, რომ შენ მიერ მიღებული ფულადი თანხა ანგარიშდება Google Maps-ის მიერ ნაჩვენები მანძილის მიხედვით.

 

 

სწორია

 

„რაც უფრო მეტ შეკვეთას მივიტან მოთხოვნადი საათების დროს, მით უფრო კარგი ქულა მექნება“

სწორია! შენი ქულა იზრდება აღნიშნული საათების განმავლობაში შეკვეთების მიტანის შემთხვევაში. სისტემა ითვლის შეკვეთებს, რომელთა მიტანა დაიწყე მოთხოვნადი საათების დროს ბოლო 28 დღის განმავლობაში.

 

„რაც უფრო მაღალი ქულა მაქვს, მით უფრო ადრე გაიხსნება დაჯაშვნილი საათები ჩემს კალენდარში“

სწორია! საათების ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია შენს ქულაზე. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ უფრო მაღალი ქულის მქონე კურიერი უფრო მეტ შეკვეთებს მიიღებს.

 

„ზოგიერთ შემთხვევაში, მომხმარებლის ცუდი შეფასების გამო ჩემი ქულა შეიძლება შემცირდეს“

სწორია! გახსოვდეს, რომ შენი ქულა შეიძლება შემცირდეს მხოლოდ უარყოფითი შეფასების გამო, როგორიცაა, მაგალითად, კურიერის დაუდევრობით გამოწვეული დაზიანებული პროდუქტი ან  ცუდი დამოკიდებულება მომხმარებლის მიმართ