მაღალი მოთხოვნის საათები

მაღალი მოთხოვნის საათები ის დროა, როცა ყველაზე მეტი შეკვეთა შემოდის. ამ დროს შეკვეთების შესრულება მასტერ გლოვერის ქულას გაგიზრდით.

როგორ ითვლება მაღალი მოთხოვნის საათების ქულა?

ჯამდება ის შეკვეთები, რომლებიც მაღალი მოთხოვნის საათებში ბოლო 28 დღის განმავლობაში მიიღეთ. გაითვალისწინეთ, რომ მნიშვნელოვანია მიღების და არა მიტანის დრო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ამ დროს მიღებული შეკვეთა ითვლება მაშინაც თუ მისი მიტანა მაღალი მოთხოვნის საათებში არ განხორციელდა. პირიქითაც ასეა:

თუ შეკვეთა მიღებულია მაღალი მოთხოვნის საათებს მიღმა, ის არ ითვლება იმ შემთხვევაშიც კი თუ მიტანის დრო მაღალი მოთხოვნის დროს დაემთხვევა.