მასტერ გლოვერის სისტემა

რა არის მასტერ გლოვერის სისტემა?

თუ ყველა კურიერს დროებზე წვდომა ერთდროულად ექნება, ერთდროულად ზედმეტად ბევრი კურიერი იქნება სისტემაში, რაც იმას ნიშნავს რომ თითოეულისთვის ნაკლები შეკვეთა იქნება ხელმისაწვდომი.

ამის თავიდან ასაცილებლად და რომ დავრწმუნდეთ შეკვეთები ყველასთვის საკმარისი იქნება, დროებზე წვდომა შეზღუდულია და ერთდროულად მხოლოდ რამდენიმე კურიერს შეუძლია. ყველა კურიერს მასტერ გლოვერის ქულა ენიჭება, რომელიც განსაზღვრავს თუ რა თანმიმდევრობით ექნებათ წვდომა დროებზე. რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო მალე გექნებათ დროებზე წვდომა. ქულა ყოველ დილას განახლდება. პარტნიორებისაგან, კლიენტებისგან და პლატფორმისგან შემოსული მონაცემების გათვალისწინებით. ქულა ცვალებადია და დამოკიდებულია შემდეგ კრიტერიუმებზე: კლიენტების შეფასება, ეფექტურობა, პარტნიორის შეფასება, პარტნიორის მიერ შერჩეულ მაღალი მოთხოვნის დროებში მუშაობა და Glovo-სთან თანამშრომლობის დროზე

მომხმარებლის შეფასება

კლიენტებს ყოველი შეკვეთის შემდეგ შეუძლიათ კურიერის შეფასება.

კლიენტებთან თავაზიანი კურიერები უკეთეს შეფასებებს იღებენ.

 

Glovo-სთან თანამშრომლობის დრო

ეს ქულა ზომავს რამდენად ვეტერანი ხართ სხვა კურიერებთან შედარებით და იზრდება შესრულებულ შეკვეთებთან ერთად. ეს ქულა ორი მონაცემის გაყოფით მიიღება:

  1. შესრულებული შეკვეთების რაოდენობა (ეს მონაცემი არასოდეს იკლებს)
  2. ქალაქის ყველაზე ვეტერანი კურიერების მიერ შესრულებული შეკვეთების საშუალო რიცხვი (ეს ქალაქის მიხედვით განსხვავდება)

პარტნიორის შეფასება

პარტნიორებს კურიერების შეფასება ყოველი შეკვეთის შემდეგ შეუძლიათ. ცუდი ქულა კურიერის რეიტინგს დაბლა წევს. თავაზიანი კურიერები უკეთეს ქულას იღებენ.

მაღალი მოთხოვნის დროები

მაღალი მოთხოვნის დროები პარტნიორების მიერ დგინდება, იმის მიხედვით თუ რა დროს ელოდებიან ყველაზე მეტ შეკვეთას. ამ დროებში შესრულებული შეკვეთები ზრდის მასტერ გლოვერის ქულას.

ეფექტურობა

ეფექტურობის ქულა არჩეულ დროებში თანამშრომლობის დროს იზრდება. შეკვეთების ავტომატური მიღება ეფექტურობის გაზრდაში გეხმარებათ.