მასტერ გლოვერის სისტემა

რა არის სარეიტინგო ქულა?

 

სარეიტინგო ქულა ითვლის ბოლო 50 შესრულებული შეკვეთის მონაცემებს. ქულა აგროვებს ინფორმაციას მომხმარებლებისგან, პარტნიორებისგან და პლატფორმისგან.

სარეიტინგო ქულა აქტიურდება პირველი 50 შეკვეთის შესრულების შემდეგ და იგი ყოველ დილას განახლებადია

სარეიტინგო ქულა განსაზღვრავს თუ რა თანმიმდევრობით ექნებათ გლოვერებს წვდომა ასარჩევ დროებზე. რაც უფრო მაღალია ქულა, მით უფრო ადრე იქნება შესაძლებელი საათების დაჯავშნა. 

 

 

ძირითადი კრიტერიუმები

 

პარტნიორი ობიექტების მაღალი მოთხოვნის საათები – ითვლის ბოლო 28 დღის განმავლობაში შესრულებული შეკვეთების რაოდენობას მაღალი მოთხოვნის საათებში.

 

ბონუსების ჩარიცხვა ხდება კვირის ბოლოს მიღებული სარეიტინგო ქულით, რომლის დაანგარიშებაც მოხდება ყოველ ორშაბათს, დილის 9:00 სთ-ზე

ბონუსის სტრუქტურა