გაუქმებული შეკვეთები

გაუქმებული შეკვეთა კურიერმა უნდა ამოიტანოს ოფისში. იმავე დღეს, ან მეორე დღის 15:00 სთ-მდე. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეკვეთის ღირებულებას იხდის კურიერი. (გაიზრდება გლოვერის ბალანსი აპლიკაციაში. ამ ეტაპზე ეს ეხება თბილისის კურიერებს).

მისამართი: ქ.თბილისი, მიხეილ ასათიანის #5