გადაბმები

გლოვერს შეუძლია 24 საათში მხოლოდ 2 გადაბმა განახორციელოს კვირაში 14 ჯერ, რომლის გაკეთებაც თვითონ შეუძლია აპლიკაციიდან, წითელი ღილაკის გამოყენებით, შეკვეთის დადასტურებამდე. თუ გლოვერი მოითხოვს დამატებით გადაბმას ავტომატურად უუქმდება მიმდინარე დღის ყველა სამუშაო საათი.