ბონუსი

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. შეკვეთის ტიპები და ბონუსები
  4. ბონუსი

გამომუშავებული თანხის ჩარიცხვა უცვლელად მოხდება, ორ კვირაში ერთხელ

 

13 მაისის შემდგომ დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                              ბონუსი
25                                        25
50                                        50
112                                      150

 

13 მაისამდე დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                                  ბონუსი
25                                           15
50                                           35
75                                           60
100                                         150