ბონუსი

საბონუსე სისტემა ითვალისწინებს კვირის განმავლობაში შესრულებულ შეკვეთებს და სარეიტინგო ქულას. ბონუსების დარიცხვა მოხდება კვირის ბოლოს მიღებული სარეიტინგო ქულით, რომლის დაანგარიშდება ყოველ ორშაბათს, დილის 9:00 სთ-ზე.

გამომუშავებული თანხის ჩარიცხვა უცვლელად მოხდება, ორ კვირაში ერთხელ