ბონუსი

  1. Home
  2. Knowledge Base
  3. შეკვეთის ტიპები და ბონუსები
  4. ბონუსი

გამომუშავებული თანხის ჩარიცხვა უცვლელად მოხდება, ორ კვირაში ერთხელ

 

13 მაისის შემდგომ დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                              ბონუსი
25                                        25
50                                        50
112                                      150

 

13 მაისამდე დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                                  ბონუსი
12                                            8
25                                           18
37                                           30
50                                           50
75                                           90
100                                         150