ბონუსი

გამომუშავებული თანხის ჩარიცხვა უცვლელად მოხდება, ორ კვირაში ერთხელ

13 მაისის შემდგომ დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                ბონუსი
25                          25
50                         50
112                       150

13 მაისამდე დარეგისტრირებული კურიერებისთვის

ერთკვირიანი
შეკვეთა                            ბონუსი
25                                         15
50                                         35
75                                         60
100                                      150